Välkommen till Maskinistens Nordverk-portal!

Om AB Nordverk

Text med vänlig tillåtelse av Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening

Under hösten 1954 trädde Kampenhofs AB i likvidation, och lokaler och lager förvärvades av det värmländska företaget AB Nordverk med verksamhet i bl.a. Karlstad och Åmål.

Orsaken till Nordverks förvärv av Kampenhof sades vara att Uddevalla ligger närmare Volvo i Göteborg som var stor kund, och att fabriken dessutom hade järnvägsförbindelse samt närhet till hamn.

Den nya ägaren företräddes av disponent Lennart Ullberg med mycket pondus och respekt. Han sade sig ha förhoppningar om en framtid för spinneriet, men knappast för väveriet, som därmed lades ner i början av år 1955. I slutet av samma år började man dock även att avveckla spinneriet.

Arbetsstyrkan på 250 personer som förlorat sin anställning vid spinneriet erbjöds ny anställning i Nordverk.

Produktionen, som succesivt avsågs flyttas från Nordverk i Karlstad, utgjordes främst av bilsitsar till Volvo. Det rörde sig om kompletta säten inklusive stålramar, fjädrar samt klädslar i textil och läder som syddes upp. Man gjorde även dörrpaneler till Volvo.

Man disponerade 2st långtradare, varav den ena avgick till Volvo-fabriken på Hisingen på morgonen, och den andra på kvällen med produkterna

De gamla lokalerna var väl inte särskilt lämpade för modern produktion, och man fann det så småningom nödvändigt att bygga en ny och rationellare anläggning.

Den nya fabriken uppfördes på Kuröds industriområde i Uddevalla (se bild nedan) och var klar för invigning i januari 1969, dvs 15 år efter att man tagit över Kampenhof år 1954. Personalen hade ett tufft jobb att flytta alla maskiner och annan utrustning under jul- och nyårshelgen 1968/69 nere ifrån Kampenhof upp till den nya fabriken på Kuröd.

I Kurödsfabriken fortsattes produktionen till Volvos personvagnar och bussar.

Dessutom startades redan från början på Kuröd produktion av väghyvlar och dumprar, vilka båda hade midjestyrning. Nordverks dumper hade dessutom drivning på alla sex hjulen, vilket den dumper som Volvo tillverkade inte hade.

Tillverkningen av entreprenadmaskiner hade för övrigt flyttats till Uddevalla från Nordverks anläggning i Åmål.

Vidare tillverkade man tunga komponenter till de skogsmaskiner som Kockum tillverkade, egenkonstruerade hydraulcylindrar etc.

Till detta fanns en egen service-avdelning för alla entreprenadmaskiner man sålde på marknaden.

Man var i mitten av 1970-talet dessutom ensamtillverkare av stötfångardämpare till Volvo Personvagnar.

Under stor del av 1970-talet var verksamheten på fabriken i Uddevalla mycket intensiv. Antalet anställda var bortåt 500 om våra uppgifter är korrekta, och man hade till och med egen läkarmottagning.

År 1975 startade Nordverk en fabrik med namnet NordVex i staden Mouscron i sydvästra Belgien, där man också tillverkade Volvo-delar. Ungefär i detta skede flyttade Lennart Ullberg själv utomlands, varvid en annan VD för Uddevallafabriken anställdes. Det blev för övrigt med tiden fler än en anställd VD i företaget.

Lennart Ullbergs son, Göran Ullberg, arbetade också i företaget, ett tag som vice VD.

Göran Ullberg engagerade sig mycket i utveckling och utrustning av segelbåtar, först Nord 80, och sedan Nord 120 (varav den senare dock aldrig kom i produktion).

Denna verksamhet lär dock ha varit mycket kostsam för företaget.

Under senare delen av 70-talet försämrades försäljningen, delvis på grund av att Volvo i större utsträckning gick över till att tillverka sina bilsäten i egna fabriker.

Marknaden för väghyvlar minskade också i takt med att allt längre sträckor av det svenska vägnätet asfalterades.

År 1978 hamnade Nordverk i akut ekonomisk kris.

Mycket hände sedan i form av ägarbyten och annat, vilket vi inte går in på här, men i december 1984 tvingades företaget slutligen att gå i konkurs.

Då Nordverk gick i konkurs var Peter Primovic verkstadschef. Denne köpte efter konkursen de stora arborrverken och startade firman Pemek i en liten del av fastigheten.

Pemek tillverkade bl.a. robotstativ till ABB. Företaget var lyckosamt och vann bl.a. en utmärkelse som ABB:s bästa underleverantör i mitten av 1980-talet.

Nohab tog sedan över Pemek, varvid verksamheten flyttades till Trollhättan, och i samband med detta köpte Peter Primovic Solhagens Mekaniska.

Företaget Samhall fanns från början i Nordverks stora fabrikskomplex, med uppskattningsvis 200-250 anställda som allra mest.

När Uddevallavarvet lades ner 1986 kom ett antal yrkeskunniga svetsare till Samhall och tog upp tillverkning av kassa- och vapenskåp.

Sedermera startades företaget Nor-Lyx som fortsatte tillverkning av skåpen. Företaget överlevde dock bara i några få år Uddevalla, och gick sedan i konkurs.

I fabrikskomplexet etablerades vidare företaget Tvättman med en av Europas modernaste tvättanläggningar. Landstinget var största kund, och man sysselsatte kring 30-40 man. Tvättman flyttade dock sedan.

Det företag som numera (2013) disponerar det utan all jämförelse största utrymmet i fabriken är Arctic Paper Sverige AB med sitt stora lager. Arctic Papers huvudkontor med runt 30 tjänstemän är också etablerade i kontorshuset.

Byggföretaget NCC disponerar vidare hela våningsplan 5 med sitt regionkontor. På området finns även NCC Mark med sina entreprenadmaskiner.

Om Maskinisten

Maskinisten startades 2003. Från att ha varit ett Åkerman-forum växte det snabbt till att täcka alla frågor som berör entreprenad-, lant- och skogsbruksteknik.
Diskutera teknik, maskiner, verktyg, materialbearbetning och mycket annat. Titta på medlemarnas bilder, bidra själv med kunskap och bilder!

Viktiga länkar

De senaste inläggen i Maskinistens väghyvel-forum

Maskinistens nätverk
maskinisten.net | classicmachinery.net | annons-server.net | baklastare.net | broyt.net | entreprenad.net | entreprenadmaskin.com | entreprenadmaskiner.org | hydraulikforum.se | maskin.link | maskinforum.com | maskinfotografer.se | maskinisten.academy | maskinisten.dk | maskinisten.fi | maskinisten.no | maskinisten.se | maskinisten.tv | maskinister.se | maskinisterna.se | maskinmarknad.net | massey-ferguson.se | monstertruck.se | nordverk.se | norrbottenshamnar.se | nya-bondeliv.se | schaktmassor.net | traktorforum.se | webbring.se | xt600.se
Senaste aktualisering: 26/1 2020  | 
©2020 Maskinisten